Tilstandsrapport, energimærkning samt el-tjek

Tilstandsrapporten er omfattet af Huseftersynsordningen, og i henhold til lov 391 af 14. juni 1995 kan du som sælger frigøre dig for dit 10-årige sælgeransvar ved at gøre følgende:

Din køber skal før købskontrakten bliver underskrevet, have fået forelagt: 

  • En gyldig tilstandsrapport og el-installationsrapport.
  • Et tilbud på en ejerskifteforsikring.
  • Et tilbud om, at du som sælger betaler halvdelen af præmien, inden købsaftalen bliver indgået.

Den beskikkede bygningssagkyndige gennemgår din ejendom fra kælder til kvist og beskriver alle husets synlige og tilgængelige bygningsdele f.eks. kælder, yder- og indervægge, vinduer, døre, loft og tag. 

Tilstandsrapporter er således en oversigt over synlige skader og risiko for skader på en ejendom og indeholder: 

  • Den bygningssagkyndiges beskrivelse af konstaterede skader samt risiko for skader.
  • Sælgers oplysninger om ejendommen.

Ny huseftersynsordning kræver et el-tjek ved tegning af en ejerskifteforsikring

Vi samarbejder med autoriserede elinstallatører, som er certificerede til at udføre el-tjek godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, som pr. 1. maj 2012 er lovpligtig ifølge den nye bekendtgørelse om huseftersyn. 

Energimærkning 

  • Energimærkning skal foreligge, når du sætter huset til salg.
  • Energimærkning er lovpligtig ved salg af fast ejendom samt ved udlejning og nybyggeri.
  • Energimærkningen fortæller, hvordan bygningens energimæssige tilstand er, og hvordan den kan blive bedre.

Ved energimærkning af dit hus, får du mange brugbare oplysninger. Du kan få overblik over husets energiforbrug, og hvad der bedst kan betale sig af forbedringer.

Bygninger klassificeres fra A til G i energimærkningen, hvor A er det mest energioptimale, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug. 

Ved energimærkning af dit hus,
får du mange brugbare oplysninger.

Du kan få overblik over husets
energiforbrug, og hvad der bedst
kan betale sig af forbedringer.

Bygninger klassificeres fra A til G
i energimærkningen, hvor A er det
mest energioptimale, mens G
betyder, at bygningen har et stort
energiforbrug. 

Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk