Nyheder

Nye regler for store energimærker
 

Den 1. januar 2013 blev energimærkningsloven ændret, således at der fra dette tidspunkt er krav om, at alle ejendomme der er omfattet af energimærkningsreglerne, skal annonceres med energimærkningskarakter - både ved salg og ved udlejning. Dette betyder, at alle de ejendomme som er omfattet af kravet til energimærkning, men som hidtil har været undtaget for annonceringskravet fordi de ikke har været omfattet af lov om omsætning af fast ejendom (LOFE), nu også bliver omfattet af annonceringskravet. Dvs. at erhvervsejendomme, der er omfattet af energimærkningskravet, fra den 1. januar 2013 udelukkende må annonceres i forbindelse med salg eller udlejning, såfremt der i annoncen er angivet ejendommens energimærkningskarakter oplyst fra en gyldig energimærkning.

Energistyrelsen oplyser at dette annonceringskrav gælder, såfremt formidlingsaftalen vedrørende salg/udlejning af ejendommen er indgået eller fornyet den 1. juli 2012 eller senere, uanset hvornår ejendommen er annonceret første gang. Det vil derfor være i strid med lov om fremme af energibesparelser, at annoncere en erhvervsejendom til salg/udlejning efter 1. januar 2013 uden angivelse af energimærkningskarakter oplyst fra en gyldig energimærkning, såfremt ejendommen er omfattet af energimærkningspligten og såfremt formidlingsaftalen er indgået eller fornyet den 1. juli 2012, eller senere. Annonceringskravet gælder både for så vidt angår annoncering i aviser, blade m.v. og annoncering på nettet.  Det vil være tilstrækkeligt at angive energimærkningskarakteren i ejendommens beskrivelse, indtil systemerne kan medtage oplysningen automatisk.

Juul & Kildemark råder over certificerede energikonsulenter og kan levere til konkurrencedygtige priser og med kort tidshorisont – kontakt os for tilbud.

 

 
Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk