Michael Juul

Ingeniør / Partner

Tlf. 2330 0690
Mail: mj@juulkildemark.dk 
 

Funktioner

 • Projektledelse, projektansvarlig siden 1994.
 • Ejerskifte- og forsikringssager.
 • Drifts- og vedligehold.
 • HE/EM – huseftersyn/energimærker.
 • Ejendomsudvikling.
 • Byfornyelse og boligforbedring.
 • Bygherrerådgivning.
 • Byggeledelse og tilsyn, sundheds- og sikkerhedskoordinering.
 • Teknisk due diligence.

Nøglekvalifikationer

 Forsikring:

 • Byggeteknisk rådgiver for forsikringsselskaber og taksatorer i ejerskiftesager og forsikringsskader.

Advokater:

 • Byggeteknisk rådgivning ved ejerskiftesager, konkursboer, dødsboer, syn og skøn.

Administratorer:

 • Byggeteknisk rådgivning for administratorer, ejerforeninger, andelsforeninger.

 Ejendomsgennemgang:

 • Skaderegistrering med stor indsigt i byggeteknik.
 • Drift- og vedligeholdelsesvejledninger.

Ejendomshandel:

 • Byggeteknisk rådgivning i forbindelse med køb/salg af fast ejendom i Danmark og Tyskland, udarbejdelse af teknisk due diligence.
 • Udlandserfaring, 3 års ansættelse ved tysk rådgivende ingeniør.

Myndighedsbehandling:

 • Myndighedsbehandling i forbindelse med nybyggeri og større om- og tilbygninger.

Bygherrerådgivning:

 • Bygherrens rådgiver ved om- og tilbygninger samt nybyggeri, privat og erhverv.
 • Renovering og ombygning af etageejendomme.

Projektudvikling:

 • Rådgivning i forbindelse med afklaring af behov og muligheder.

Byggeledelse:

 • Byggeledelse inkl. sundheds- og sikkerhedskoordinering. 

Fagligt/socialt netværk

 • FRI
 • Byggesocitetet
 • Bankråd, Nordea
 • Næstved Rotary klub
Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI

Michael Juul, Ingeniør / Partner

 
Uddannelse
 
Teknikumingeniør, bygge- og anlæg, 1990

Beskikket bygningssagkyndig og godkendt energikonsulent

Sikkerheds- og sundhedskoordinator

 
   
 
 

Ansættelser

Fra 2012
Juul & Kildemark,
Rådgivende Ingeniører - partner

1995 – 2011
Lyngkilde a/s – medejer fra 2003

1992 – 1995
Ingeniurbüro von der beck VDI,
Dillenburg, Tyskland  

1990 – 1992
Bigum & Stenfoss A/S

Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk