Forsikring

Som byggeteknisk rådgiver for forsikringsselskaber leverer vi med stor ekspertise det tekniske materiale, som selskaberne benytter til risikovurdering og fastsættelse af forbehold i dækningsomfanget samt præmie. Vi har stor erfaring i rådgivning inden for komplekse bygninger, f.eks. større bygningsværker, fredede og bevaringsværdige bygninger samt slotte og herregårde. 

Vi rådgiver og bistår storskadetaksatorer i forbindelse med registreringsarbejder, udarbejdelse af kalkulation, herunder beregning af skadesprocent, dagsværdi før skade, samt lovliggørelsesberegning. Endvidere udfører vi udbudsmateriale og indhentning af tilbud fra håndværkere på genopførelse, acceptskrivelser samt bistår helt eller delvist ved gennemførelse af byggesager.

Ejerskifteforsikringen er en relativt ny forsikringstype. Det er vores erfaring, at kundens forventninger til forsikringsdækningen ofte er alt for høje. Vi har derfor specialiseret os i at håndtere disse skader, som ud over stor byggefaglig viden, også kræver evnen til at forklare de tekniske detaljer på en for kunden forståelig måde. Således sikrer man sig, at kunden er i stand til at forstå den forsikringsmæssige afgørelse i en given sag.

Vores erfaring fra behandling af ejerskifteskader viser, at klager oftest kommer fra de kunder, der ikke selv bliver involveret i processen, og som ikke omhyggeligt får forklaret, hvorfor netop deres skade ikke dækkes fuldt ud. Vi har derfor søgt at målrette vores ydelse derhen, at kunderne får en behandling, der inddrager dem som en naturlig del af skadeprocessen.

 

Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI
Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk