Bygherrerådgivning

Som bygherrens byggetekniske rådgiver sikrer vi med brede kompetencer, stor erfaring og kompetent rådgivning ikke blot den rette løsning. Vi sørger også for, at projektet gennemføres til rette tid, økonomi og kvalitet.

I dialog med bygherren, afdækker vi det præcise behov og skaber klarhed over forskellige løsningsmuligheder. Her går Juul & Kildemark forrest som den proaktive part, der sørger for, at kvalitet, økonomi og tidsfrister går op i en højere enhed.

Som projektledere, byggeledere og sundheds- og sikkerhedskoordinatorer sørger vi for, at nybyggerier, renovering og andre opgaver afvikles planmæssigt i tæt samarbejde med bygherre og eventuelle underrådgivere.

Som projektleder på en opgave påtager vi os det ansvar, der ligger i at strukturere og planlægge et projekt sådan, at økonomi, tid og kvalitet passer til opgavens størrelse og kompleksitet. 

I projektledelse indgår også ansvaret for at følge op på entreprenører og leverandører, så projektafviklingen forløber planmæssigt.

Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI
Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk