Byggeteknisk rådgivning

Renovering

Byggeteknisk rådgivning inden for renovering af eksisterende ejendomme, herunder beboelsesejendomme, erhvervsejendomme, skoler og andre institutioner, hvor vi bl.a. udfører følgende: 

 • Byggeteknisk tilstandsrapport samt drifts og vedligeholdelsesplan.
 • Budgetter for renoveringsopgaver. 
 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt, indhentning af byggetilladelse samt kommunikation med de involverede parter.  
 • Håndtering af og kommunikation med beboere, naboer og lejere herunder også varsling, individuelle materialevalg.  
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder beskrivelse, tegninger og tilbudslister.
 • Udarbejdelse af oplæg til acceptskrivelse mellem bygherre og entreprenør. 
 • Tilsyn af byggesager, afholdelse af byggemøder, tids- og økonomistyring.

Nybyggeri:

Byggeteknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af nybyggeri for privat- og erhvervskunder.

Juul & Kildemark tilbyder at rådgive kunder i hele byggeprocessen, dvs. inden kontrakten med byggefirmaet underskrives til 1- eller 5-års gennemgangen er afsluttet.

Rådgivningen kan skræddersys til kundens ønsker og uanset om, der er behov for komplet rådgivningsløsning eller blot deltagelse ved en 5-års gennemgang.

 • Gennemsyn af byggekontrakt og projektmateriale inden underskrivning.
 • Løbende tilsyn under opførelsen med tilsynsnotater.
 • Deltagelse i afleveringsforretningen og udarbejdelse af afleveringsprotokol.
 • Deltagelse i 1- og 5-års gennemgang.

Rådgivning ved ejendomshandel:

Købers/sælgers rådgiver i forbindelse med handel af fast ejendom for både privat- og erhvervskunder.

 • Gennemgang af tilstandsrapport eller byggeteknisk rapport med køber/sælger.
 • Gennemgang af ejendommen med køber/sælger.
 • Udarbejdelse af notat med bemærkninger til ejendommen.

Andet:

Byggeteknisk rådgivning for administratorer, ejendomsselskaber, boligselskaber, advokater m.fl., hvor vi blandt andet rådgiver inden for følgende områder:

 • Drifts- og vedligeholdelses vejledninger.
 • Rådgivning i forbindelse med tvister.
 • Byggeteknisk gennemgang med registrering af fejl og mangler.
 • Varmetabsberegninger og rentabilitetsberegninger.
Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI
Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk