Afsluttede projekter

Udsnit af referencer

  • Emerson Process Management – bygherrerådgivning
    Opførelse af ny koldlagerhal med tilhørende kontorer og mødelokaler, udskiftning af 130 meter ovenlyskonstruktion, samt myndighedsbehandling ved nedrivning af gl. hovedbygning.
     
  • Gallemarksvej 33, 4700 Næstved
    Ejerskifteforsikringssag i forbindelse med fugtskader.
     
  • Bøtø Møllevej. 4773 Marielyst
    Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for Kro med værelsesbygninger.
     
  • Klintegårdsvej 255, 4736 Karrebæksminde
    Myndighedsbehandling i forbindelse med ændring af bygnings anvendelse.
     
  • Østergade 4, 4700 Næstved – forsikringssag 
    Rådgiver for ejerforening i forbindelse med afdækning af årsag og omfang fra kloakskade.
     
  • Holsted Park 20, 4700 Næstved - Finansiel Stabilitet A/S / Max Bank af 2011 - byggeteknisk rådgivning
    Rådgivning i forbindelse med salg af erhvervsejendom samt oplæg og indhentning af tilbud på bygningsforbedringer.
     
  • Strandvejen 188A, 3070 Snekkersten - Energimærkning
    Energimærkning af villa ifb. med salg. 
     
  • Klintevej 10 A+B, 4654 Faxe Ladeplads - bygherrerådgiver
    Rådgiver for ejerforening i forbindelse med svampeskader på altantårne.
     
  • Ramsherred 14A+B + 10-13/Torvestræde 11, 4700 Næstved – Energimærkning
    Energimærkning af 5 stk. udlejningsejendomme for privat kunde.
     
  • Fiskerlodden 12, 4736 Karrebæksminde - bygherrerådgivning
    Etablering af fritidsbolig i eksisterende erhvervsbygning.
     
  • Marken 12, Trekroner, 4000 Roskilde - bygherrerådgivning
    Bygherrerådgiver ved opførelse af ny villa.
     
  • Algade 1, 4760 Vordingborg – energimærkning
    Energimærkning af erhvervsejendom.
     
  • Ringstedgade 30, 4700 Næstved – energimærkning
    Energimærkning af blandet bolig- og erhvervsejendom.
     
  • Vagtelvej 48, 4700 Næstved – rådgiver og tilsynsførende
    Rådgiver i forbindelse med Danmark’s største ejerskiftesag.
    Kontraktforhandling, tilsyn samt gennemførelse af afleveringsforretning i forbindelse med opførelse af nybyggeri.

  • Slagelsevej 12, 4700 Næstved
    Ejendomsudvikling i forbindelse med etablering af nye lejligheder i eksisterende bolig- og erhvervsejendom.
  • Kindhestegade 10, 4700 Næstved – energimærkning
    Energimærkning af udlejningsejendom.
     
  • Fjordhusene, 4736 Karrebæksminde
    Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for fritidsbolig bebyggelse.
     
  • Åderupvej 69, 4700 Næstved – Statik
    Statisk dokumentation ifb. med opførelse af ny villa.
     
  • Ringstedgade 30, 4700 Næstved
    Ejendomsudvikling i forbindelse med etablering af nye lejligheder i eksisterende bolig- og erhvervsejendom.
  • Grundejerforeningen Klostergaarden - byggeteknisk rådgivning
    Forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med etablering af solcelleanlæg.

  • Finansiel Stabilitet A/S / Max Bank af 2011 - Transportbuen 9, 4700 Næstved - byggeteknisk rådgivning
    Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan for erhvervsbygning.

  • Palle’s Fragt & Autokraner A/S – rådgiver for lejer
    Rådgiver for lejer i forbindelse med overtagelse af 4.000m2 erhvervslejemål med kontorer og fragtcenter – byggeteknisk gennemgang, gennemsyn lejekontrakt, samt dialog- og forhandling med udlejer.
     
  • Finansiel Stabilitet A/S / Max Bank af 2011 - Slettebjergvej 48, Stenlille - byggeteknisk rådgivning
    Udarbejdelse af tilstandsrapport, el-tjek samt prissætning af fejl/mangler i forbindelse med salg af ejendommen.

  • Næstved Autocenter A/S – bygherrerådgiver
    Rådgiver for bygherre ved opførelse af Danmark’s største Skoda bilhus – 3000m2 erhvervsbyggeri.

  • Finansiel Stabilitet A/S / Max Bank af 2011 - Nordre Strandvej 190B, Ålsgårde - byggeteknisk rådgivning
    Byggeteknisk rådgivning i forbindelse med krav fra Naturklagenævnet.

  • Teglværksvej 1, 4171 Glumsø – 5-års gennemgang
    Gennemførelse af 5-års gennemgang med bygherre og entreprenør. 

  • Othello Bageren - Algade 77, 4760 Vordingborg – køberrådgivning
    Byggeteknisk gennemgang af markant byejendom indeholdende boliger og bageri.

  • Ndr. Farimagsvej, 4700 Næstved – statik
    Statiske beregninger ved etablering af dørhul i erhvervslejemål.

  • HRJ-Service A/S - Fjordhusene Karrebæksminde – statik
    Statisk dokumentation ved fjernelse af bærende skillevægge og etablering af dørhuller i forbindelse med sammenlægning af boliger.

  • SEAL Bolig og Erhverv – drifts- og vedligehold
    Skaderegistrering samt drifts- og vedligeholdelsesplaner for 48 bolig- og erhvervsejendomme. 
  • Bunzl Distribution Danmark A/S – bygherrerådgiver
    Bygherrerådgiver ved indretning af nye storrumsmiljøer. 
  • Liselund Ny Slot – byggeteknisk gennemgang
    Byggeteknisk gennemgang i forbindelse med salg af fredet slotsbygning. 
  • SEAL Bolig og Erhverv - Storgade 35, 4180 Sorø – bygherrerådgiver
    Renovering af bolig- og erhvervsejendom. 
  • Stormandshøjen 10, 4000 Roskilde – bygherrerådgiver
    Rådgiver for bygherre ved gennemførelse af nybyggeri. 
  • Free Water ApS – bygherrerådgivning
    Indretning af nyt kontormiljø og bolig i ældre ejendom. 
  • Scanglas Glassolutions Saint-Gobain – byggeteknisk gennemgang
    Rådgivning ved omfattende råd- og svampeskader i kontorbygning, samt udarbejdelse af projektforslag til lukning af tagkonstruktion efter fjernelse af varmeovne. 
  • Brombærsvinget 8, Fensmark, 4684 Holmegaard – 1-årsgennemgang
    Byggeteknisk gennemgang af én-familiehus forud for 1-årsgennemgang med entreprenør. 
  • Bernstorffsvænget 9, 2820 Gentofte – afleveringsforretning
    Rådgiver for bygherre ved gennemførelse af afleveringsforretning med entreprenør i forbindelse med opførelse af nybyggeri. 
  • Næstved Kommune – tilstandsrapport, energimærkning samt byggeteknisk rapport
    Udarbejdelse af rapporter ved salg af nedlagt landbrugsejendom.
     
  • AB Akaciehaven, Fensmark, 4684 Holmegaard - drifts- og vedligehold
    Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan for andelsboligforening.
     
  • GF Forsikring - Maltvej 3, 4700 Næstved - brandskade
    Rådgiver for forsikringstager ved genopførelse efter brand samt genhusning.

  • Wiebrandtsvej 53 A, 2300 København
    Myndighedsprojekt til etablering af kviste på eksisterende ejendom.
     
  • Baldersbækvej 2, 2635 Ishøj
    Rådgivning i forbindelse med salg af erhvervsejendom samt oplæg og økonomisk overslag.
     
  • Baldershøj 24, 2635 Ishøj
    Rådgivning i forbindelse med salg af erhvervsejendom samt oplæg og økonomisk overslag.
     
  • "Jægerhuset" Åderupvej 38, 4700 Næstved - bygherrerådgivning/projektudvikling
    Bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af ny tandklinik.
     
  • Enø Kystvej – ejerskiftesag
    Rådgiver for bygningsejer i forbindelse med fejl og mangler ved tagkonstruktion.
     
  • Kalbyrisvej 125, 4700 Næstved – statik
    Statisk dokumentation ved opførelse af 1. sal på eksisterende bolig.
     
  • Rungsted Strandvej 83, 2960 Rungsted Kyst
    Rådgivning i forbindelse med salg af boligejendom samt udarbejdelse af økonomisk overslag, efter krav fra naturklagenævnet.

  • Grøftestykkerne 17, 4700 Næstved - tilsynsførende
    Tilsyn og gennemførelse af afleveringsforretning i forbindelse med opførelse af nybyggeri.
     
  • Diba Bank A/S- Nørregade 23-25, 4100 Ringsted - byggeteknisk rådgivning.
    Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan for bolig- og erhvervsbygning.
     
  • Ringstedgade 30, 4700 Næstved
    Ejendomsudvikling i forbindelse med etablering af nye lejligheder i eksisterende bolig- og erhvervsejendom.
     
  • Holsted Park 20, 4700 Næstved - Finansiel Stabilitet A/S / Max Bank af 2011 - byggeteknisk rådgivning. 
    Rådgivning i forbindelse med salg af erhvervsejendom samt oplæg og indhentning af tilbud på bygningsforbedringer.
     
  • Sandbakken 26, 4700 Næstved – Statik
    Byggeteknisk rådgivning og statiske beregninger i forbindelse med ændringer af eksisterende ejendom.
     
  • Lægehuset, Omøvej 7, 4700 Næstved
    Bygherrerådgivning i forbindelse med indeklima problemer.
     
  • Kanalkroen, 4736 Karrebæksminde
    Statisk dokumentation ifb. med ny tilbygning til eksisterende restaurant.

Vi rådgiver for:

  • Forsikringsselskaber
  • Slotte og herregårde 
  • Private og virksomheder
  • Offentlige virksomheder

På Sjælland, Fyn og Øerne. 

Juul & Kildemark, Rådgivende Ingeniører FRI | CVR: 34201331 | Sct. Peders Kirkeplads 9, 4700 Næstved  | Tlf.: 55720102 | info@juulkildemark.dk